Activiteiten winterseizoen 2017/2018

Sinterklaas kapoentje

De heilige Nicolaas, veel havensteden kennen hem en hebben een Nicolaaskerk. Beschermheilige van zeelieden maar ook van bankiers, studenten en prostituees. Nicolaas leefde waarschijnlijk in de 4e eeuw en is mogelijk rond zijn dertigste gekozen tot bisschop van Myra en ergens in de 4e eeuw overleden op 6 december. Zijn stoffelijke resten zijn in 1087 overgebracht naar Bari, zuidelijk

Italië, lange tijd geregeerd door de koning van Spanje! Over zijn leven is weinig bekend, de oudste verhalen over hem gaan terug tot de zesde eeuw. Een van de belangrijkste verhalen is de levensbeschrijving van Michael de Archimandriet. In die levensbeschrijving (rond 700) zijn de

ouders van Nicolaas vroom en rijk, Nicolaas is hun enig kind en hij wordt geboren tijdens het eerste huwelijksjaar. Na de geboorte van Nicolaas zagen zij af van elk lichamelijk contact. Reeds op de dag van zijn geboorte ging de kleine Nicolaas, toen hij in bad werd gedaan, uit eigen beweging rechtop in

het badje staan. Als baby al dronk hij elke dag op vaste tijden bij zijn moeder

maar niet op de vastendagen, op woensdagen en vrijdagen gedurende de vasten dronk hij slechts eenmaal. Deze gewoonte om te vasten heeft hij zijn hele leven volgehouden. Een van de bekendste legenden is het verhaal van de bruidsschat. Een rijk man van voorname afkomst, wordt door de listen van de satan door armoede getroffen. Hij had drie knappe dochters, die hij in een bordeel wil stoppen zodat ze op die manier de familie konden onderhouden. Maar God zendt Nicolaas en dus: eind goed al goed. Nicolaas: Goedheiligman, beschermer en milde gever, solidair met armen en verdrukten.

Datum: Woensdag 6 december 2017 Plaats: RK Paulus Parochie, Compagnonsstrjitte 102a,

8401 RV Gorredijk

Tijd 19.30 uur                  Leiding: Pastor M. Tiesinga         Bijdrage: € 5,- -

Contactpersoon: Mw. M. Jansen              Opgave: jansenjan@planet.nl    of

via u plaatselijke contactpersoon dhr. J Cnossen  tel. 06-38895483

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
21 november 2017

© kerk Langezwaag