Beroepen nieuwe predikant

Voor de vacature predikantplaats is tijdens de gemeenteraadpleging op donderdag 18 mei kandidaat da. Sietske Blok voorgesteld.

Zowel door de gemeente Langezwaag/Luxwoude/Jonkerslân als Lippenhuizen/Hemrik,  is er unaniem voorgestemd tot het verder gaan met het beroepen van da. Sietske Blok.

Da. Sietske Blok heeft het beroep wat onze gemeente, samen met die van Lippenhuizen-Hemrik, op haar heeft uitgebracht aangenomen.

Op 9 juli 2017 is om 14.00 uur de bevestinging en intrede van da. Sietske Blok.

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
9 juni 2017

© kerk Langezwaag