Wie zijn wij

Onze gemeente is een gemeenschap van mensen die zichzelf karakteriseert als zoekgemeenschap. Het geloof wordt beleefd als een zoektocht. Wij doen inspanning om geloof vorm te geven in het leven en om vanuit de inspiratie van dat geloof in het leven te staan.

Er is ruimte voor communicatie met elkaar. Er is sprake van een diversiteit aan geloofsopvattingen. Daarin beleven we ook de rijkdom van verschillend geloven.

Ook willen we kerk zijn in deze wereld en in onze dorpen. Samen hebben wij oog voor mensen die een zware periode hebben. Wij helpen waar dat kan en waar dat gevraagd wordt. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van lidmaatschap van onze kerk.

De gemeente wordt gevormd door leden en belangstellenden. Sinds 9 juli 2017 is Sietske Blok onze dominee. Ongeveer 20 vrijwilligers voeren de taken ten behoeve van het kerkelijk werk uit. De kerkenraad doet haar best daar leiding aan te geven.

foto-kerk


Agenda

datum tijd activiteit locatie
 19 oktober 2017  20.00 uur De monoloog van Koos Dijkshoorn Het Trefpunt
Pastorielaan 2
Nieuwehorne
21 oktober 2017 10.00 uur repetitie Cantorij kerk Langezwaag
25 oktober 2017 14.00 uur
15.30 uur
Film voor kinderen t.e.m. groep 4
Film voor kinderen uit groep 5 en hoger
kerk Langezwaag
31 oktober 2017 19.30 uur  Het begon met 95 stellingen  Ontmoetingskerk
Schansburg 3
Gorredijk
8 november 2017 19.30 uur Filmavond: Mustang Het Trefpunt
Schoterlandseweg 74
Mildam
9 november 2017 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal
6 december 2017 19.30 uur Sinterklaas Kapoentje RK Paulus Parochie
Compagnonstrjitte 102 a
Gorredijk
7 december 2017 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal
11 januari 2018 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal
22 januari 2018 20.00 uur Gezamenlijke kerkenraadsvergadering Lippenhuizen
8 februari 2018 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal
8 maart 2018 20.00 uur Kerkenraadsvergadering  Lokaal

Begraafplaats

Bij de kerk in Langezwaag bevindt zich een begraafplaats. De administratie daarvan wordt gevoerd door Peter de Vries.  U kunt hem via de mail bereiken op begraafplaats@kerklangezwaag.nl of per telefoon (0513) 68 82 00.

Het bankrekeningnummer voor de begraafplaats is NL63RABO0334600324 of NL91INGB0002376434.

Kerkblad

Rond De Preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer acht maal per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement kost € 7,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich melden per e-mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.

Planning
De copy voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 3 december 2017 bij de redactie zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gevormd door Jelly Koekoek-de Vries.


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
21 november 2017

© kerk Langezwaag