Agenda

datum tijd activiteit locatie
17 september 2017  10.30 uur Tentdienst Feesttent Paradys
24 september 2017   Startzondag Lippenhuizen
26 september 2017 20.00 uur Kennismakingsavond Van Sietske Blok met gemeenteleden

Inloop vanaf 19.30 uur
Kerk Langezwaag
26 september 2017   Start cursusseizoen Theologische Vorming
Voor info zie Theologische Vorming
Sneek
 1 oktober 2017  10.00 uur Regionale tentdienst in de Flaeijelfeesttent
m.m.v. Gospelkoor Rejoice
 Nieuwehorne
5 oktober 2017 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal
 19 oktober 2017  20.00 uur De monoloog van Koos Dijkshoorn Het Trefpunt
Pastorielaan 2
Nieuwehorne
21 oktober 2017 10.00 uur repetitie Cantorij kerk Langezwaag
25 oktober 2017 14.00 uur
15.30 uur
Film voor kinderen t.e.m. groep 4
Film voor kinderen uit groep 5 en hoger
kerk Langezwaag
 31 oktober 2017 19.30 uur  Het begon met 95 stellingen  Ontmoetingskerk
Schansburg 3
Gorredijk
9 november 2017 20.00 uur Kerkenraadsvergadering Lokaal

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
10 oktober 2017

© kerk Langezwaag