Contactgegevens

Om op een eenvoudige manier contact op te kunnen nemen met de personen die binnen de kerk een functie hebben of een bepaalde rol vervullen is deze lijst met gegevens opgenomen.

naam functie
adres postcode plaats telefoonnrs. /
emailadres
Geertjan Fekken diaken Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 68 84 53
          06 20 39 29 08
          diaconie@kerklangezwaag.nl
Jelly Mariska          
       Koekoek ouderling Nije Sleat 9 8403 BJ Jonkerslân 0513 61 06 89
Liset Otten diaken 't Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 68 96 33
Peter de Vries ouderling 't Hou 8 8404 GH Langezwaag 0513 68 82 00
     kerkrentmeester        
Rienie van Dijk administratie diaconie Feanborch 26       8403 BJ      Jonkerslân      0513 46 37 46
Martine Zwaagstra ouderling         
     kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
Erik Zwaagstra kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
Tjitske de Jong ouderling/scriba Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 68 80 21 
          scriba@kerklangezwaag.nl
           
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29     8404 GV Langezwaag 0513 68 99 08
          06 45 63 04 63
          webmaster@kerklangezwaag.nl
           
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 2 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl
           
           
           
Jappie de Haan koster 't Hou 7 8404 GH Langezwaag 0513 68 83 80
           
Anneke Groen- redactie kerkblad 't Hou 2 8404 GH Langezwaag 0513 68 85 48
         Bakker         kerkblad@kerklangezwaag.nl
           
commissie          
    communicatie         communicatie@kerklangezwaag.nl

 

 

 

 

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
9 juni 2017

© kerk Langezwaag