Kerkblad

Rond De Preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer acht maal per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement kost € 7,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich melden bij Anneke Groen-Bakker, 't Hou 2 in Langezwaag of per mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.

Planning
De copy voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 23 oktober 2016 bij de redactie zijn. Bij voorkeur via mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gevormd door Anneke Groen-Bakker en Jelly Koekoek.


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
9 juni 2017

© kerk Langezwaag