Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
2 juli 2017 Terre des Hommes
16 juli 2017 Pastoraat
30 juli 2017 Nederlands BijbelgenootschapToelichting op komende collectes


2 april Werelddiaconaat / steun jongeren in Zuid Afrika

in de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard, jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit.

In een sloppenwijk in Kaapstad heeft de stichting Sozo een jeugdcafe geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Ook zijn er stagemogelijkheden, workshops volgen, omgaan met werkloosheid enz.

Dit cafe wordt gerund door een echtpaar, en fungeren voor sommige jongeren als rolmodel

Zij hebben Uw steun hard nodig.

16 april Jeugdwerk

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Damen met professionals en vrijwilligers geven we daar in het jeugdwerk betekenis aan.

JOP doet dat voor alle jongeren zowel binnen als buiten de kerk.

23 April Eredienst en Kerkmuziek

Lleine gemeenten ondersteuenen met vieren, ook al is er niet altijd een predikant beschikbaar.

Dat is het doel van kringgemeenten, dat zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren dienen en ontmoeten verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving

7 mei Missionair werk en kerkgroei

soms wordt alles minder, mensen, minder dominee, maat toch kan dat ook oog geven voor het echte “meer” Het levende woord van de Heer, de nabijheid van een God van Liefd die ons aan elkaar geeft

21 mei Diaconie

de Diaconie helpt waar geen helper is, maar besteed ook aandacht aan mensen die het nodig hebben zoals een bloemetje bij ziekte en leed, fruitbakjes enz.

Verantwoording

datum doel opbrengst
24 december 2016 Unicef €   147,60
25 december 2016 KIKA €   137,10
8 januari 2017 Plan Nederland  €     33,15Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
2 augustus 2017

© kerk Langezwaag