Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Kerkblad

Rond de preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer acht maal per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement kost € 7,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich melden per e-mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.

Planning
De kopij voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 15 november 2020 bij de redactie zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gevormd door Jelly Koekoek-de Vries.

Kerkblad digitaal
Klik op de betreffende regel hieronder voor de digitale kerkbladen.
61e jaargang
2019 Nr. 1

2019 nr. 5

 

De ontbrekende nummers worden z.s.m. toegevoegd.

60e jaargang
2018 Nr. 8
2018 Nr. 7

2018 Nr. 6
2018 Nr. 5

2018 Nr. 4

2018 Nr. 3

2018 Nr. 2

2018 Nr. 1 

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

24 oktober 2020

Copyright © 2018