Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Kerkblad

Rond de preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer acht maal per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement kost € 7,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich melden per e-mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.

Planning
De copy voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 4 maart 2018 bij de redactie zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gevormd door Jelly Koekoek-de Vries.

Kerkblad digitaal
Klik hier voor de digitale versie van het laatst verschenen kerkblad.


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
20 februari 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018