Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
6 september 2020 Cliniclowns
20 september 2020 Zending
18 oktober 2020 Werelddiaconaat
25 oktober 2020 Nederland Bijbelgenootschap
8 november 2020 Jeugdwerk
15 november 2020 Solidaridad 

 

 

Toelichting op komende collectes

18 oktober      Werelddiaconaat

Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

25 oktober   Nederlands Bijbelgenootschap

Op 25 oktober vieren we dat we de Bijbel hebben, eruit kunnen lezen, én dat de Bijbel dichtbij komt. Maar we staan ook stil bij mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is.

Wij willen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) helpen om ook deze mensen te bereiken met het Woord van God. Daarom collecteren wij voor de projecten van het NBG in binnen- en buitenland. Want de Bijbel is relevant voor nu en voor volgende generaties. In Nederland en daarbuiten.

 8 november                                                            Jeugdwerk

Nederland - Opvoeden doe je niet alleen

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Help mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

15 november                                                         Solidaridad

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Zij hebben 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken ze aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.

29 november                                                         Kinderen in de knel

Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze advenstcollecte.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
9 augustus 2020 Slachtoffers explosie Beiroet € 237,21
23 augustus 2020 Aanloophuis Heerenveen €   52,00
6 september 2020 Cliniclowns €   34,70
20 september 2020 Zending €   31,90
4 oktober 2020 Kerk en Israël €   32,90
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

24 oktober 2020

Copyright © 2018