Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
3 juni 2018 Diaconie
17 juni 2018 Binnnenlands Diaconaat
1 juli 2018 Terre des Hommes
15 juli 2018 Pastoraat
29 juli 2018 Nederlands Bijbel Genootschap
19 augustus 2018 Special Kids
2 september 2018 Missionair werk/vredesweek
16 september 2018 Cliniclowns
30 september 2018 Rudolphstichting
14 oktober 2018 Werelddiaconaat
4 november 2018 Zending
18 november 2018 Eredienst en kerkmuziek

Toelichting op komende collectes

4 november 2018 Zending

Nienke Pruiksma is uitgezonden naar Brazilië, zij is verbonden aan COMIN een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoo tusse inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt injeemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. COMIN wil met uitwisselings projecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen.

18 november 2018 Eredienst en kerkmuziek

De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren

aan de bediendingsvreugde en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat

erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt

bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit

bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde

Een kerk zonder muziek? Niet voor te stellen! Muziek hoort thuis in de kerk. In die muziek kunnen we iets van Gods aanwezigheid proeven. Die muziek raakt ons, ontroert ons en verbindt ons met elkaar.

2 december 2018 Stichting vluchteling

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die sinds 1976 wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen.


Verantwoording

datum doel opbrengst
15 juli 2018 Pastoraat € 49,00
29 juli 2018 NBG € 27,50
19 augustus 2018 Special Kids € 42,50
2 september 2018 Missionair Werk € 55,60
16 september 2018 Kika € 138,05
30 september 2018 Rudolphstichting € 55,00
14 oktober 2018 Werelddiaconaat € 49,50


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
6 november 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018