Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
9 juni 2019 Pinksterzending
23 juni 2019 Werelddiaconaat
30 juni 2019 Terre de Hommes
14 juli 2019 Pastoraat
28 juli 2019 Nederland Bijbel Genootschap
25 augustus 2019 Aanloophuis Heerenveen
 8 september 2019 Cliniclowns
22 september 2019 Vredesweek 

 

 

Toelichting op komende collectes

 

14 juli                                                                       Pastoraat

Eenzaamheid draaglijk maken

 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden ze informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen ze initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren.

 

28 juli                                                                       Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

 

11 augustus                                                            Werelddiaconaat

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Zij geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden zij bijbelonderwijs en helpen zij bij het verwerken van trauma’s.

 

25 augustus                                                            Aanloophuis Heerenveen

Oer de Brêge in Heerenveen is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

 

8 september                                                           Cliniclowns

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren zij hun bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

 

22 september                                                        Vredesweek

Als vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. 

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
17 maart 2019 Binnenlands diaconaat €    57,00
31 maart 2019 Missionair

€    54,00

14 april 2019 Zending (Rwanda) €  100,50
28 april 2019 Kerkrentmeesters €    42,15
12 mei 2019 Rudolpstichting €    50,00
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 31 augustus 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018