Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
26 juli 2020 Nederlands Bijbelgenootschap
9 augustus 2020 Edukans
23 augustus 2020 Aanloophuis Heerenveen
6 september 2020 Cliniclowns
20 september 2020 Zending 

 Toelichting op komende collectes

9 augustus                                                               Edukans

Onderwijs, de kans van je leven

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

23 augustus                                                            Aanloophuis Heerenveen

Oer de Brêge in Heerenveen is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

6 september                                                           Cliniclowns

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren zij hun bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

20 september                                                        Zending

Wereldwijd - Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Help mee om deze kerken te versterken!

Verantwoording

datum doel opbrengst
1 maart 2020   Voorjaarszending  € 67,50
12 april 2020 Kinderen in de Knel € 55,50
26 april 2020 Dorcas € 20,00
3 mei 2020 Noodhulp slachtoffers Boko Haran € 10,00
17 mei 2020 Noodhulp Corona € 50,00


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

31 juli 2020

Copyright © 2018