Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
14 oktober 2018 Werelddiaconaat
4 november 2018 Zending
18 november 2018 Eredienst en kerkmuziek
2 december 2018 Stichting Vluchteling
16 december 2018 Missionair Werk
24 december 2018 Unicef
25 december 2018 Kinderen in de knel
31 december 2018 Hospice Julia Jan Wouters
13 januari 2019 Plan Nederland
27 januari 2019 Voedselbank 
10 februari 2019 Werelddiaconaat
24 februari 2019 Noodhulp

Toelichting op komende collectes

 
16 december                                                         Missionair werk

Missionair werk droomt van vitale gemeenten en zet zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionair impuls te geven. Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof.

24 december                                                                     UNICEF

 UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet zij erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

UNICEF helpt samen met partnerorganisaties wereldwijd kinderen in situaties van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Volgens de organisatie gaan miljoenen kinderen dankzij haar en de partnerorganisaties naar school en worden talloze kinderen ingeënt tegen dodelijke ziektes en krijgen zij goede voeding.

25 december                                                        Kinderen in de Knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de Kerstcollecte.

31 december                                                         Hospice Julia Jan Wouters

 Als sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in het Julia Jan Wouters Hospice. Dit prachtige huis, bijna een thuis, ligt in het centrum van Heerenveen. Mensen die in een terminale fase zijn, verblijven hier in een vertrouwde veilige omgeving. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Het huis straalt een gemoedelijke sfeer uit, waar ernstig zieken en hun naasten zich thuis kunnen voelen.

6 januari                                                                  plan Nederland

 Plan International Nederland is onderdeel van Plan International. Plan International werkt sinds 1937 aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Met projecten in 54 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika komt Plan International wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan International is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. In Nederland bestaat Plan sinds 1975.


 

Verantwoording

datum doel opbrengst
14 oktober 2018 Werelddiaconaat € 49,50
4 november 2018 Noodhulp Syrië € 50,25
18 november 2018 Eredienst en kerkmuziek € 56,10
16 december 2018 Missionair werk € 39,85
24 december 2018 Unicef € 240,80
25 december 2018 Kinderen in de knel € 243,80
31 december 2018 Hospice Julia Jan Wouters € 133,60


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 31 januari 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018