Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
1 december 2019 Stichting Vluchteling
15 december 2019 Missionair werk
24 december 2019 Unicef
25 december 2019 Kinderen in de Knel
31 december 2019 Julia Jan Wouters Hospice
12 januari 2020 Plan Nederland 

 

 

 

 

Toelichting op komende collectes

  

12 januari                                                                Plan Nederland

Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

 

2 februari                                                                Werelddiaconaat

Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

 

16 februari                                                    Werelddiaconaat

Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

 

1 maart                                                                    Voorjaarszending

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.


Verantwoording

datum doel opbrengst
8 september 2019  Cliniclowns €    87,60
22 september 2019 Vredesweek €    45,70
20 oktober 2019 Kerk en Israël €    47,00
3 november 2019   Najaarszending €    80,60
17 november 2019      Steun voor kleine kerkgemeenschappen €    48,95
1 december 2019 Stichting Vluchteling €    71,50
     
     
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 21 januari 2020

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018