Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
3 juni 2018 Diaconie
17 juni 2018 Binnnenlands Diaconaat
1 juli 2018 Terre des Hommes
15 juli 2018 Pastoraat
29 juli 2018 Nederlands Bijbel Genootschap
19 augustus 2018 Special Kids


Toelichting op komende collectes

4 februari Werelddiaconaat
In Ghana doen kinderen onder dwang gevaarlijk werk in de visserij. Kinderen, vooral jongens, worden vaak meegelokt naar eilanden en vastgehouden door slavenmeesters. Er is geen mogelijkheid tot ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt ze en vangt ze op, ze krijgen psychologische hulp en onderwijs. Met de collecteopbrengsten kunnen deze kinderen weer naar huis.

18 februari Kerk-in-actie
Noodhulp Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen we samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Samen met deze organisaties werken we ook aan preventie en wederopbouw.

4 maart kerk-in-actie Zending Sterke vrouwen opleiden in Papoea
Overal in west papoea zijn vrouwen betrokken bij de ontwikkeling van hun landen volk. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen en gezonde voeding of volgen een vakopleiding Zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

18 maart kinderen in de knel
in Zuid-India werken maar liefst een miljoen mensen in de textielindustrie. Mensen uit andere delen van India. Ook de kinderen moeten bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Kinderarbeid is verboden in India maar er werken nog duizenden kinderen onder zeer slechte omstandigheden. De Organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op en melden dat aan de autoriteiten. Vervolgens zoekt Save samen met de ouders naar de mogelijkheden om het kind weer naar school te laten gaan.

29 maart Jeugdwerk
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

Verantwoording

datum doel opbrengst
17 september 2017           Clini Clowns        € 164,50            
8 oktober 2017 Kerkrentmeesters € 55,05
22 oktober 2017 Stichting Vluchteling € 38,75
5 november 2017 Najaarszending € 38,75
19 november 2017 Special Kids for Pakistan € 77,85
3 december 2017 Stichting De Vrolijkheid € 82,40
24 december 2017 Unicef € 260,05
25 december 2017 Kinderen in de knel € 130,65
20 januari 2018 Voedselbank € 79,25Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
7 september 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018