Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Contactgegevens

Om op een eenvoudige manier contact op te kunnen nemen met de personen die binnen de kerk een functie hebben of een bepaalde rol vervullen is deze lijst met gegevens opgenomen.

naam functie
adres postcode plaats telefoonnrs. /
emailadres
Sietske Blok  predikant 't Hou 2 A 8404 GH Langezwaag 0513 85 61 83 
          dominee@kerklangezwaag.nl
Geertjan Fekken diaken /voorzitter  Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 68 84 53
       kerkenraad       06 20 39 29 08
          diaconie@kerklangezwaag.nl
Jelly Koekoek-          
       de Vries ouderling De Nije Sleat 9 8403 BJ Jonkerslân 0513 61 06 89
          06 20 68 15 55
          jellydevries@kpnmail.nl
Liset Otten diaken 't Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 68 96 33
          06 82 97 49 25
          lisetotten@live.nl
Peter de Vries ouderling 't Hou 8 8404 GH Langezwaag 0513 68 82 00
     kerkrentmeester       06 27 00 73 33
          vries.spek@hetnet.nl
Rienie van Dijk administratie diaconie Feanborch 26       8403 BJ      Jonkerslân      0513 46 37 46
          06 53 61 27 70
          rienivandijk@planet.nl
Martine Zwaagstra ouderling         
     kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
          06 38 69 47 63
          erik-martine@hetnet.nl
Erik Zwaagstra kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
           
          erik-martine@hetnet.nl
Tjitske de Jong ouderling/scriba Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 68 80 21 
          06 10 84 44 09
          scriba@kerklangezwaag.nl
           
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29     8404 GV Langezwaag 0513 68 99 08
          06 45 63 04 63
          webmaster@kerklangezwaag.nl
           
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 2 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl
           
Jappie de Haan koster 't Hou 7 8404 GH Langezwaag 0513 68 83 80
           
Jelly Koekoek- redactie kerkblad De Nije Sleat 9  8403 BJ Jonkerslân 0513 61 06 89
            de Vries         kerkblad@kerklangezwaag.nl
           
commissie          
    communicatie         communicatie@kerklangezwaag.nl

 

 

 

 

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
6 november 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018