Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Medewerkers kerkdiensten

datum
ouderling van dienst schriftlezing
organist
19 augustus 2018 Tjitske de Jong Rieni van Dijk Geert Zigterman
2 september 2018 Jelly Koekoek Geertjan Fekken Menno van der Vinne
16 september 2018 Rieni van Dijk Peter de Vries geen
30 september 2018 Geertjan Fekken Martine Zwaagstra Jan Postmus
14 oktober 2018 Peter de Vries Liset Otten Henk van der Bij
4 november 2018 Martine Zwaagstra Tjitske de Jong Jan Andries Dijkstra
18 november 2018 Liset Otten Jelly Koekoek Menno van der Vinne

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
6 november 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018