Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Medewerkers kerkdiensten

datum
ouderling van dienst schriftlezing
organist
10 februari 2019 Liset Otten Leo Veldman Gjildert van der Velde
24 februari 2019 Tjitske de Jong Martine Zwaagstra Jan Andries Dijkstra
17 maart 2019 Geartsje Cuperus Peter de Vries Jan Andries Dijkstra
31 maart 2019 Geertjan Fekken Tjitske de Jong Gjildert van der Velde
       

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 1 maart 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018