Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Medewerkers kerkdiensten

datum
ouderling van dienst schriftlezing
organist
8 april 2018 Martine Zwaagstra Tjitske de Jong Geert Zigterman
22 april 2018 Liset Otten Tjitske de Jong Jan Andries Dijkstra
 6 mei 2018 Tjitske de Jong Rieni van Dijk Geert Zigterman
 20 mei 2018 Jelly Koekoek Geertjan Fekken  Jan Andries Dijkstra
3 juni 2018 Rieni van Dijk Peter de Vries Jan Andries Dijkstra
17 juni 2018 Geertjan Fekken Martine Zwaagstra Jan Andries Dijkstra
1 juli 2018 Peter de Vries Liset Otten Jan Andries Dijkstra
15 juli 2018 Martine Zwaagstra Tjitske de Jong Jan Andries Dijkstra
29 juli 2018 Liset Otten Jelly Koekoek Jan Andries Dijkstra

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
13 juni 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018