Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

BloemengroetEen bloemengroet of fruitbakje ging naar:


datum naam adres
8 oktober 2017 fam. Tang Klamp 15, Langezwaag
22 oktober 2017 de heer en mevrouw Brouwer Jister 48, Langezwaag
5 november 2017 mevrouw Schippers Finne 42, Langezwaag
5 november 2017 mevrouw Glastra Finne 19, Langezwaag
5 november 2017 mevrouw J. Idzerda 't Hou 10, Langezwaag
19 november 2017 mevrouw A. Mulder Hegedyk 30, Luxwoude
19 november 2017 de heer R. de Graaf Alde Ie 6, Langezwaag
19 november 2017 mevrouw B. Hoekstra Boerstreek 2, Langezwaag
3 december 2017 de heer H. de Vries Jister 20, Langezwaag
20 december 2017 mevrouw R. de Haan Klamp 37, Langezwaag
20 december 2017 mevrouw J. Idzerda 't Hou 10, Langezwaag
20 december 2017 mevrouw A. Hooisma Hegedyk 37, Langezwaag
7 januari 2018 mevrouw S. Bosma Boerestreek 13, Langezwaag
21 januari 2018 mevrouw G. van der Bij Finne 26, Langezwaag
21 januari 2018 de heer W. Bosma Skoalplein 29, Langezwaag
21 januari 2018  mevrouw Tiesema Hegedyk 88, Langezwaag
Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
20 februari 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018