Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Activiteiten winterseizoen 2018/2019

Filmavond: “Lemon Tree”                                 dinsdag 11 december 2018

Salam woont in een Palestijns dorp op de grens van de Westelijke Jordaanoever met Israël. Ze leeft van de bescheiden opbrengsten van haar citroenboomgaard. Er komt een nieuwe buurman wonen aan de andere kant van de grens: de minister van defensie. Deze moet beveiligd worden. En daarvoor moet de citroenboomgaard van Salam wijken. Een juridisch gevecht begint, tot het Hooggerechtshof van Israël. Waar je als kijker zeker ook van zult genieten is wat zich – zonder woorden – afspeelt tussen de vrouw van de minister en Salam.

Een film die op de actuele politieke situatie ingaat en die ook duidt. De citroenboom staat voor de zoetheid van fruit èn de bitterheid van de aarde. Beide smaken proef je tegelijkertijd in deze prachtige film.

Regisseur: Eran Riklis

Publieksprijs internationaal filmfestival van Berlijn 2008.

Plaats                   Parochiezaal Katholieke kerk, Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk

Tijd                       19:30 uur

Leiding                 Mw. C. Schlette

Bijdrage               € 3,-

Opgave                teboekhorst38@gmail.com


De laatste reis van de drie koningen              woensdag 9 januari 2019

Thuis stond bij ons in de kast het boek: “Het lied van de hemel”. Het was een favoriet van ons, want het ging over sterren en planeten. En mijn vader nam ons mee naar buiten en wees ons de sterrenbeelden aan: de Grote Beer en daar de Kleine Beer en in de winter: de drie koningen, d.w.z. het sterrenbeeld Orion met in het midden drie sterren op een rij. De wijzen hebben een ster gezien en gaan op reis….

Een verhaal uit het evangelie van Matheüs en door de eeuwen heen heeft dit verhaal de verbeelding geprikkeld en aanleiding gegeven tot de vorming en verspreiding van allerlei legenden. Waar komen deze wijzen vandaan? Of waren het koningen? Want stond er niet in Jesaja hoofdstuk 60: (60, 1-6): 'Sta op [Jeruzalem], en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van JHWH gaat over u op, en zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat JHWH lichtend op, zijn glorie verschijnt over u. En volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad.

En na afloop van hun bezoek aan het kind Jezus? Waar gingen ze na hun bezoek aan de kribbe naar toe? In het jaar 1164 worden de relieken van de koningen op plechtige wijze de stad Keulen binnengedragen.

Maar voordat het zover is!

Plaats                   Consistorie, Willinge Prinsstraat 5, 8421 PE Oldeberkoop

Tijd                       19:30 uur

Leiding                Pastor M. Tiesinga

Bijdrage               € 5,-

Opgave                jansenjan@planet.nl

 

De zonde van de zondeval, een avond over Genesis                                    woensdag 23 januari 2019

Soms denken mensen dat eerst alles goed was, in het paradijs, maar dat er toen iets mis ging met een vrouw en een appel, waardoor wij met de gebakken peren zijn komen te zitten. En, zo is dan de noodzakelijk geworden conclusie, dat God daar iets op heeft moeten verzinnen. Gods verzoening dus om de zonde die door Eva in de wereld kwam te repareren. Vanavond gaan we nauwkeurig kijken in het scheppingsverhaal van de profeet. Er staan in Genesis twee scheppingsverhalen en we gaan de tweede daarvan lezen. Samen zullen we ontdekken dat de joodse verteller een heel ander verhaal vertelt dan er -doorgaans- in ons hoofd zit, en dat het niet over zonde of zondeval gaat. Deze avond wordt geleid door Ds. Jurgen van den Herik. Hij is predikant te Drachten.

Plaats                   Ontmoetingskerk, Schansburg 3, 8401 RX Gorredijk

Tijd                       19.30 uur

Bijdrage               € 5,-

Opgave                geeskeprins55@gmailcom>

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 17 juni 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018