Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Activiteiten winterseizoen 2017/2018

Sinterklaas kapoentje

De heilige Nicolaas, veel havensteden kennen hem en hebben een Nicolaaskerk. Beschermheilige van zeelieden maar ook van bankiers, studenten en prostituees. Nicolaas leefde waarschijnlijk in de 4e eeuw en is mogelijk rond zijn dertigste gekozen tot bisschop van Myra en ergens in de 4e eeuw overleden op 6 december. Zijn stoffelijke resten zijn in 1087 overgebracht naar Bari, zuidelijk

Italië, lange tijd geregeerd door de koning van Spanje! Over zijn leven is weinig bekend, de oudste verhalen over hem gaan terug tot de zesde eeuw. Een van de belangrijkste verhalen is de levensbeschrijving van Michael de Archimandriet. In die levensbeschrijving (rond 700) zijn de

ouders van Nicolaas vroom en rijk, Nicolaas is hun enig kind en hij wordt geboren tijdens het eerste huwelijksjaar. Na de geboorte van Nicolaas zagen zij af van elk lichamelijk contact. Reeds op de dag van zijn geboorte ging de kleine Nicolaas, toen hij in bad werd gedaan, uit eigen beweging rechtop in

het badje staan. Als baby al dronk hij elke dag op vaste tijden bij zijn moeder

maar niet op de vastendagen, op woensdagen en vrijdagen gedurende de vasten dronk hij slechts eenmaal. Deze gewoonte om te vasten heeft hij zijn hele leven volgehouden. Een van de bekendste legenden is het verhaal van de bruidsschat. Een rijk man van voorname afkomst, wordt door de listen van de satan door armoede getroffen. Hij had drie knappe dochters, die hij in een bordeel wil stoppen zodat ze op die manier de familie konden onderhouden. Maar God zendt Nicolaas en dus: eind goed al goed. Nicolaas: Goedheiligman, beschermer en milde gever, solidair met armen en verdrukten.

Datum: Woensdag 6 december 2017 Plaats: RK Paulus Parochie, Compagnonsstrjitte 102a,

8401 RV Gorredijk

Tijd 19.30 uur                  Leiding: Pastor M. Tiesinga         Bijdrage: € 5,- -

Contactpersoon: Mw. M. Jansen              Opgave: jansenjan@planet.nl    of

via u plaatselijke contactpersoon dhr. J Cnossen  tel. 06-38895483

Het geheim van Verbindende Communicatie

Ieder mens verlangt vanaf de geboorte naar verbinding met andere mensen. Dit is een eerste levensbehoefte zou je kunnen zeggen. Helaas gebeuren er in mensenlevens dingen die ervoor zorgen dat verbindingen worden verbroken: van de mens met zichzelf en van de mens met andere mensen.

Er kunnen overtuigingen zijn ontstaan als: 'als ik me verbind, kan pijn het gevolg zijn'; of: 'ik verbind met niet meer met andere mensen want ze zijn niet  te vertrouwen'. Ik herinner mij een artikel van Aart Mak die schreef over een man die altijd agressie in zich voelde opkomen zodra iemand liet merken dat hij of zij om hem gaf. De agressie kwam er dan keihard en gewelddadig uit. Het was een

onontwarbare knoop in zijn ziel: de verstrengeling van geweld en liefde en die verstrengeling ontstaat als je als kind liefde vermengd met wreedheid hebt ervaren; alsof lood met goud versmolten is en niemand de twee metalen weer van elkaar weet te scheiden. De Geweldloze Communicatie, ook wel Verbindende Communicatie genoemd, is behulpzaam bij het herstellen van verbindingen.

Als je deze manier van communiceren gaat leren, herstel je in eerste instantie de verbinding met je eigen levensbehoeften waardoor vervolgens weer ruimte ontstaat om je te verbinden met de ander. Martin Buber zei het zo: 'Als twee mensen authentiek en menselijk met elkaar omgaan is God de elektriciteit die tussen hen stroomt..........’ Sonja Zwart wil u met praktische opdrachten kennis laten maken met de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer informatie over haar kunt u vinden op: www.sonjazwart.nl .

Datum: Dinsdag 9 januari 2018                              Plaats: consistorie , Tsjerkeleane 1,  Langezwaag

Tijd: 19.30 uur                 Leiding: Mw. S. Zwart.                  Bijdrage: € 5,- -

Contactpersoon: Dhr. K. Stolwijk                                           Opgave: cn.stolwijk@gmail.com                of

 bij uw plaatselijke contactpersoon dhr. J. Cnossen tel. 06-38895483
Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
7 september 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018