Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collectemunten


De collectemunten zijn met ingang van 1 januari 2018 als volgt opgewaardeerd:

•    Rood     : van € 2,25 naar € 2,50;

•    Geel       : van € 1,25 naar € 1,50;

•    Groen    : van € 0,75 naar € 1,00.

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
6 november 2018

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018