Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Kerkblad

Rond de preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer acht maal per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement kost € 7,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich melden per e-mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.

Planning
De kopij voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 26 februari 2023 bij de redactie binnen zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gevormd door Tjitske de Jong-Reidsma en Jelly Koekoek-de Vries.

Kerkblad digitaal
Klik op de betreffende regel hieronder voor de digitale kerkbladen.

64e jaargang

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5

Nummer 6

Nummer 7

 

63e jaargang

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5

Nummer 6

Nummer 7

 

 

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

30 januari 2023

Copyright © 2021