Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
5 september 2021 Cliniclowns klik hier
19 september 2021 Zending klik hier
3 oktober 2021 Kerk en Israël klik hier
17 oktober 2021 Werelddiaconaat klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

5 september                                                          Cliniclowns

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClowns zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren zij hun bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

19 september                                                        Zending

Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

3 oktober                                                                Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting

“Vandaag is het Israëlzondag. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.”

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

17 oktober                                                              Werelddiaconaat

Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst

“Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor boeren in Kameroen.”

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

 

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
23 mei 2021 Zending - Egypte €   29,50
6 juni 2021 Rudolpfstichting €   93,70
20 juni 2021 Noodhulp - Griekenland € 152,20
4 juli 2021 Terres des Hommes €   48,32
18 juli 2021 Nederlands Bijbelgenootschap €   59,15
1 augustus 2021 Edukans €   67,50


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

22 september 2021

Copyright © 2021