Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
7 mei 2023 Noodhulp (Oekraïne) Klik hier
21 mei 2023 Missionair Werk Klik hier
4 juni 2023 Nederland Bijbel Genootschap Klik hier
18 juni 2023 Edukans Klik hier
2 juli 2023 Werelddiaconaat (Indonesiè) Klik hier
16 juli 2023 Voedselbank Klik hier
30 juli 2023 Terre des Hommes Klik hier
13 augustus 2023 Zomerzending (Ghana) Klik hier
27 augustus 2023 Aanloophuis Heerenveen Klik hier
3 september 2023 Werelddiaconaat Israël Klik hier 

  

 

 

 

 

 

 Toelichting op komende collectes

 

4 juni Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

18 juni Edukans

Onderwijs, de kans van je leven

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

2 juli Werelddiaconaat

Indonesië – Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

16 juli Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

30 juli Terres des Hommes

Terres des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit en ze zorgen ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

13 augustus Zomerzending

Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.

27 augustus Aanloophuis Heerenveen

Oer de Brêge in Heerenveen is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

3 september Werelddiaconaat

Israël – Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
5 maart 2023 Vorjaarszending (Pakistan) €    53,20
19 maart 2023 Missionair wer €    71,05
2 april 2023 Werelddiaconaat (Bangladesh) €  123,05
6 april 2023 Dorcas €  120,35
9 april 2023 Werelddiaconaat (Moldavië) €  271,30Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

1 juni 2023

Copyright © 2021