Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
13 november 2022 Werelddiaconaat (Golfstaten) Klik hier
27 november 2022 Werelddiaconaat (Colombia) Klik hier
11 december 2022 Binnenlands diaconaat Klik hier
24 december 2022 Unicef Klik hier
25 december 2022 Kinderen in de knel Klik hier
31 december 2022 Julia Jan Wouters Hospice Klik hier
8 januari 2023 Ondersteuning gemeenten Klik hier 

  

 

 

 

 

 

Toelichting op komende collectes

 

11 december Binnenlands diaconaat

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

 

24 december Unicef

Unicef helpt kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Ze werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. Ze vragen zich niet af of ze er moeten werken maar hoe ze er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

 

25 december Kinderen in de knel

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… De lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. 

 

31 december Julia Jan Wouters Hospice

Als sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in het Julia Jan Wouters Hospice. Dit prachtige huis, bijna een thuis ligt in het centrum van Heerenveen. Mensen die in een terminale fase zijn, verblijven hier in een vertrouwde en veilige omgeving. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Het huis straalt een gemoedelijke sfeer uit, waar ernstig zieken en hun naasten  zich thuis kunnen voelen.

 

8 januari Ondersteuning gemeenten

Goed toegerust aan de slag

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Verantwoording

datum doel opbrengst
2 oktober 2022 Kerk en Israël €    52,95
16 okytober 2022 Zending (Indonesië) €    43,60
30 oktober 2022 Aanloophuis Heerenveen €    57,00
13 november 2022 Werelddiaconaat (Golfstaten) €    57,20
27 november 2022 Werelddiaconaat (Colombia) €    33,50Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

30 januari 2023

Copyright © 2021