Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
17 oktober 2021 Werelddiaconaat klik hier
14 november 2021 Bartimeus Fonds klik hier
28 november 2021 Werelddiaconaat klik hier
12 december 2021 Voedselbank klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

17 oktober                                                              Werelddiaconaat

Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst

“Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor boeren in Kameroen.”

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

 

14 november                                                         Bartiméus fonds

Bartiméus Fonds is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen zij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet. Ze doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Ze begeleiden en adviseren door het hele land. Ze hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.

 

28 november                                                         Werelddiaconaat

Moldavië – Kerken geven kinderen een toekomst

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen

 

12 december                                                         Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
1 augustus 2021 Edukans €   67,50
15 augustus 2021 Zending Pakistan € 117,65
5 september 2021 Cliniclowns € 130,00
19 september 2021 Zending Syrië €   68,50
3 oktober 2021 Kerk en Israël €   92,15


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

22 november 2021

Copyright © 2021