Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
3 januari 2021 Plan Nederland   
17 januari 2021 Ondersteuning gemeenten  klik hier 
24 januari 2021 Missionair werk  klik hier 

 

 Toelichting op komende collectes

3 januari                                                                  Plan Nederland

Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

 

17 januari                                                                Ondersteuning gemeenten

Goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainings-aanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

24 januari                                                     Missionair werk

Een kerk van betekenis

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Verantwoording

datum doel opbrengst
29 november 2020   Kinderen in de knel  €        67,00
13 december 2020 Voedselbank  €        62,95
24 december 2020 Kinderen in de knel  €      109,27
31 december 2020 Hospice  €      173,00
     
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

22 januari 2021

Copyright © 2021