Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
31 december 2021 Julia Jan Wouters Hospice Klik hier
16 januari 2022 Ondersteuning gemeenten Klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

16 januari                                                                Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
17 oktober 2021 Werelddiaconaat Kameroen €   57,50
14 november 2021 Batimeus Fonds € 104,50
28 november 2021 Werelddiaconaat Moldavië € 115,00


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

13 januari 2022

Copyright © 2021