Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Contactgegevens

Om op een eenvoudige manier contact op te kunnen nemen met de personen die binnen de kerk een functie hebben of een bepaalde rol vervullen is deze lijst met gegevens opgenomen.

naam functie adres postcode plaats telefoonnrs. /
          emailadres
Frans Willen Verbaas dominee 't Hou 2 A 8404 GH Langezwaag 0513 85 69 92
          06 39 51 08 98
          dominee@kerklangezwaag.nl
           
Geartsje Cuperus diaken 't Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 15 36 34 33
          geartsjecuperus@gmail.com
           
Geertjan Fekken diaken /voorzitter  Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 68 84 53
       kerkenraad       06 20 39 29 08
          diaconie@kerklangezwaag.nl
           
Leo Veldman ouderling Lang Ein 4 8404 BN Langezwsaag 0513 68 91 01
          06 52 63 84 66
          veldman.l.m@gmail.com
           
Liset Otten diaken 't Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 68 96 33
          06 82 97 49 25
          lisetotten@live.nl
           
Peter de Vries ouderling 't Hou 8 8404 GH Langezwaag 0513 68 82 00
     kerkrentmeester       06 27 00 73 33
          peter8404gh@gmail.com
           
Martine Zwaagstra ouderling         
     kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
          06 38 69 47 63
          erik-martine@hetnet.nl
           
Erik Zwaagstra kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28
          erik-martine@hetnet.nl
           
Tjitske de Jong ouderling/scriba Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 68 80 21 
          06 10 84 44 09
          scriba@kerklangezwaag.nl
           
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29     8404 GV Langezwaag 0513 68 99 08
          06 45 63 04 63
          webmaster@kerklangezwaag.nl
         
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 4 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl
         
Henk de Vries koster Jister 40 8404 GZ Langezwaag 06 29 52 69 72
          koster@kerklangezwaag.nl
           
Jelly Koekoek- redactie kerkblad De Nije Sleat 9  8403 BJ Jonkerslân 0513 61 06 89
            de Vries         kerkblad@kerklangezwaag.nl
         
commissie        
    communicatie         communicatie@kerklangezwaag.nl

 

 

 

 

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

30 januari 2023

Copyright © 2021