Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Links

 

Naam kerkelijke gemeente website
Protestantse Kerk Tjalleberd - De Knipe     www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl     
Rooms Katholieke Parochie Gorredijk www.rkparochiegorredijk.nl
Protestantse Gemeente Gorredijk    www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwehorne e.o. www.protestantse-gemeente-oude-nieuwehorne.protestantsekerk.net
Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen www.dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl
Protestantse Gemeente Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag www.kerkjubbega.nl
Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop www.oldeberkoop.nl
Protestantse Gemeente Katlijk Mildam www.katlijk-mildam.nl
Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik www.kerklippenhuizenhemrik.nl


naam (kerkelijke) instantie     website        
Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl
Kerk in Actie www.kerkinactie.nl
   

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

22 januari 2021

Copyright © 2021