Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Links

 

Naam kerkelijke gemeente website
Protestantse Kerk Tjalleberd - De Knipe     www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl     
Rooms Katholieke Parochie Gorredijk http://www.claravanassisi.nl
Protestantse Gemeente Gorredijk    www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwehorne e.o. https://protestantse-gemeente-oude-nieuwehorne.protestantsekerk.net/ 
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen Tjalleberd https://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
Protestantse Gemeente Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag www.kerkjubbega.nl
Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop http://www.pg-olde-nijeberkoop.nl/
Protestantse Gemeente Katlijk Mildam https://katlijk-mildam.protestantsekerk.net/naam (kerkelijke) instantie     website        
Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl
Kerk in Actie www.kerkinactie.nl
Gebiedsteam Gemeente Opsterland https://www.opsterland.nl/Contact-gebiedsteam

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

31 augustus 2022

Copyright © 2021