Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Bankrekening kerkrentmeesters

Dit is de bankrekening van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0334 6003 08.

Op deze bankrekening worden de vrijwillige bijdragen voor Kerkbalans en Rond de preekstoel overgemaakt.

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

1 juni 2023

Copyright © 2021