Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Palmpasenstokken maken

Jaarlijks worden er op de zaterdag voorafgaand aan Palmpasen palmpasenstokken gemaakt.


Palmpaasstokken versieren

In 2023 worden er geen Palmpasenstokken gemaakt.

 De betekenis van de palmpaasstok

 

 Palmpasenstok

Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week.

Groene (buxus)takjes staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. De groene takjes zijn ook symbool voor eeuwig leven. De takjes kunnen worden bewaard tot Aswoensdag van het volgende jaar, dan kunnen ze worden verbrand tot as, dat nodig is voor het askruisje.

Het houten kruis verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is eerst nog verborgen onder de versiering.

De versiering (crêpepapier) benadrukt het feestelijke karakter van de intocht. 

Het broodhaantje verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood). De haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangengenomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, wanneer Jezus opstaat uit de dood. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.

Slingers van rozijnen of krenten verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Het moeten eigen twaalf rozijnen of krenten zijn, die verwijzen naar de twaalf apostelen.

Aan de stok kunnen ook dertig pelpinda's opgehangen worden, die verwijzen naar de dertig  zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Een citroen of sinaasappel verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren tenslotte zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de opstanding uit de dood.

 

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

30 september 2023

Copyright © 2021